Thiết kế Ferrari 458 cực hầm hố từ Hà Lan

Hãng thiết kế của Hà Lan đã lên ý tưởng một bản vẽ siêu xe Ferrari 458 cực độc đáo, khác xa so với thiết kế mềm mại nguyên gốc của xe.